Udostępnij build
Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.
Informacje na temat obrażeń i umiejętności zamieszczone na tej stronie odnoszą się do Diablo III w wersji na PC.