Odblokowywana na poziomie
64

Potęga Ziemi

Po wywołaniu Lawiny lub Trzęsienia Ziemi otrzymujesz 30 pkt. furii.

„Moja stolica stała się celą, w której czekam na egzekucję. Ziemia pode mną ryczy, zapowiadając obecność dzikich ludzi, którzy śmiejąc się rozrywają fundamenty świata. Moja wina, moja bardzo wielka wina, że wziąłem ich dzikość za słabość.” – Loren, Panep z Samauren

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.