Odblokowywana na poziomie
4

Psy Zombie

Czas odnowienia: 45 sek.

Przywołujesz z otchłani Psy Zombie (3), które będą walczyć po twojej stronie. Każde trafienie zadane przez Psa powoduje obrażenia fizyczne równe 120% obrażeń od broni.

Runy umiejętności

Poziom Runa umiejętności

12

Wściekłe Psy

Przywołane Psy Zombie zyskują zdolność zarażania przez ugryzienie, które zadaje obrażenia od trucizny równe 120% obrażeń od broni przez 3 sek.

19

Przejmujący Chłód

Wrogowie, którzy trafią twoje Psy Zombie bądź zostaną przez nie trafieni, stają się wyziębieni na 3 sek.

28

Więzy Życia

Twoje Psy Zombie pochłaniają 10% zadawanych tobie obrażeń.

40

Płonące Ogary

Ogniste Psy Zombie palą pobliskich wrogów co sekundę, zadając obrażenia od ognia równe 80% obrażeń od broni.

54

Wampirze Bestie

Twoje Psy Zombie z każdym atakiem przywracają ci 100% wartości punktów życia otrzymywanych przez ciebie przy trafieniu.

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.