Wymagany poziom:
30

Cześć Bastionu

 • Legendarna potężna broń dwuręczna
 • 93,0
 • Obrażenia na sekundę
 • 89-97 pkt. obrażeń

  1,00 ataku na sekundę

  Primary

  +[946 - 1125] do siły
  +[1177 - 1439]-[1410 - 1788] obrażeń od zimna

  Secondary

  Gniazda (1)
  Amok kumuluje się teraz maksymalnie 10 razy i zapewnia jedno dodatkowe trafienie za każdy poziom kumulacji. Każde dodatkowe trafienie przeskakuje do przeciwników znajdujących się w promieniu 15 metrów, a obrażenia zostają rozdzielone między wszystkich wrogów objętych tym efektem.

 • +2 losowe magiczne właściwości

 • Account Bound

Broń ta była wykorzystywana przez dowódców Twierdzy Bastionu podczas wojny z plemionami północy. Barbarzyńcy darzyli ów oręż tak wielkim szacunkiem, że nadali mu nazwę – tuż po tym, jak wyrwali go z rąk umierającego dowódcy garnizonu.