Wymagany poziom:
61

Bezdenna Mikstura Chaosu

  • Legendarna mikstura

Natychmiast przywraca 60% wartości życia.

    Secondary

    Teleportujesz się w inne miejsce, w oparciu o brakujące zdrowie. Wyniki mogą być różne.
  • Account Bound

„Gdy w moim warsztacie ktoś zobaczy płyn w butelce, to logika podpowiada mu, iż jest to coś użytecznego. Jednak ta butelkowa logika jest błędna! Mój geniusz znaczy więcej niż jakaś tam użyteczność! Teraz mknę na falach chaosu. Czystego chaosu!” – Nadworny aptekarz Jentulf w ostatnim liście do Stowarzyszenia Aptekarzy przed swoim zniknięciem.