Wymagany poziom:
39

Rolnicza kosa

  • Dwuręczna kosa
  • 158,9
  • Obrażenia na sekundę
  • 139-150 pkt. obrażeń

    1,10 ataku na sekundę