Wymagany poziom:
25

Skamieniały Róg Maltoriusa

 • Legendarna dwuręczna kosa
 • 60,5
 • Obrażenia na sekundę
 • 53-57 pkt. obrażeń

  1,10 ataku na sekundę

  Primary

  +[946 - 1125] do inteligencji
  +[6 - 10]% obrażeń

  Secondary

  Włócznia z Kości kosztuje teraz 40 pkt. esencji i zadaje zadaje obrażenia zwiększone o 646%. (Nekromanta) [550 - 700]%

 • Losowa magiczna właściwość: jedna z 7
  • +[1177 - 1439]-[1410 - 1788] obrażeń od mocy świętej
  • +[1177 - 1439]-[1410 - 1788] obrażeń od trucizny
  • +[1177 - 1439]-[1410 - 1788] obrażeń od zimna
  • +[1177 - 1439]-[1410 - 1788] obrażeń od mocy tajemnej
  • +[1177 - 1439]-[1410 - 1788] obrażeń od ognia
  • +[1177 - 1439]-[1410 - 1788] obrażeń
  • +[1177 - 1439]-[1410 - 1788] obrażeń od błyskawic
 • +2 losowe magiczne właściwości

 • Account Bound

Wykazując się nadzwyczajnymi umiejętnościami przywoływania, mistrz nekromancji Maltorius ożywił najwyższego golema w historii. Najwyższego do momentu odcięcia jego rogu.