Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Serce Komety

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarne źródło.

  • Account Bound
  • Maksymalna liczba w stosie: 10