Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Zabójcza Celność

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarną ręczną kuszę.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10