Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Niezrównana wielka tarża

  • Rzadki schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać tarczę o 6 właściwościach.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10