Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Niezrównany wielki monarszy hełm

  • Rzadki schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać hełm o 6 właściwościach.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10