Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Niezrównane wielkie monarsze rękawice

  • Rzadki schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać rękawice o 6 właściwościach.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10