Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Niezrównane palium

  • Rzadki schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać naramienniki o 4 właściwościach.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10