Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Gehenny

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarny pancerz na nogi.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10