Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Łubek Kethryesa

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarne karwasze.

  • Account Bound
  • Maksymalna liczba w stosie: 10