Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Piro Marella

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarną tarczę krzyżowca.

  • Account Bound
  • Maksymalna liczba w stosie: 10