Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Gwiezdny Kolec

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarną kuszę.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10