Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Rozdarcie

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarną dwuręczną buławę.

  • Account Bound
  • Maksymalna liczba w stosie: 10