Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Klin

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarny jednoręczny topór.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10