Wymagany poziom:
31

Rumfaja

  • Dwuręczna kosa
  • 97,9
  • Obrażenia na sekundę
  • 86-92 pkt. obrażeń

    1,10 ataku na sekundę