81743 zabitych
3467 zabitych elit
733 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 20. kwi 2022 r. 14:55 CEST

요미랑 3 467 zabitych elit 70 YOMIRANG 0 zabitych elit 2 YOMIRANG 0 zabitych elit 1

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

아랑 11.08.16 70