114436 zabitych
5769 zabitych elit
1025 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 01. maj 2023 r. 05:48 CEST

Mage 8 638 zabitych elit 70 shild 627 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

noidin 02.06.12 38
noibaba 13.10.13 49