• 70 Evelynn
 • 70 Kya
 • 18 Vex
 • 3 Ragorr
 • 1 Lizz
 • 1 bowpls

70(15)級狩魔獵人 - 賽季

Evelynn

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 縛錘彈 大難臨頭
 • 掃射 迅影流轉
 • 暗影之力 黑暗湧源
 • 蓄勢待發 懲罰
 • 騰躍 連環滾翻
 • 復仇心切 恨意高昂

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 5226
 • 智力 77
 • 體能 3526
 • 傷害 171711
 • 堅韌 3229440
 • 恢復 172090
 • 125
  30
  憎恨/ 戒律
 • 434k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-8-29 3:21 上午 TST