• 70 HolyFail
 • 70 ReB
 • 70 ReH
 • 70 ReH
 • 70 ReH
 • 70 ReM
 • 70 ReS
 • 70 iot

70(1,360)級聖教軍 - 專家級模式 - 賽季

ReH

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 制裁
 • 審判
 • 天譴 真空吸引
 • 阿卡拉特勇士 先知化身
 • 戰馬奔騰 縛敵拖引
 • 聖軍之陣 聖軍衛士

屬性

 • 力量 7738
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 3308
 • 傷害 492904
 • 堅韌 11737800
 • 恢復 1126340
 • 110 忿怒
 • 421k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 時動脈流
 • 先行調和
 • 強固護盾
 • 扭轉命運
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +187.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2023-4-9 10:53 上午 TST