• 70 BBX
 • 1 WZX

70(619)級野蠻人 - 專家級模式

BBX

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 旋風斬 烈風剪
 • 撕裂 血流成河
 • 戰鬥暴怒 怒不可遏
 • 忘卻苦痛 威懾八方
 • 狂戰之怒 心智瘋狂

屬性

 • 力量 7614
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 3826
 • 傷害 634195
 • 堅韌 15323900
 • 恢復 517545
 • 112 怒氣
 • 383k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 魅惑
 • 先行調和
 • 強固護盾
 • 扭轉命運
 • 282.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +596.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-9-11 1:46 上午 TST