• 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT

70(1,038)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

ToT

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 狂亂 破空斧
 • 戰鬥暴怒 掠奪者之怒
 • 忘卻苦痛 刀槍不入
 • 威嚇怒吼 踉蹌之吼
 • 戰吼 怒濤填膺
 • 狂戰之怒

屬性

 • 力量 7860
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 3789
 • 傷害 1192950
 • 堅韌 17287000
 • 恢復 753012
 • 112 怒氣
 • 436k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2024-4-18 12:05 上午 TST