• 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT
 • 70 ToT

70(4,238)級野蠻人

ToT

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 狂亂 破空斧
 • 戰鬥暴怒 血濺八方
 • 威嚇怒吼 踉蹌之吼
 • 戰吼 戒備戰吼
 • 忘卻苦痛 刀槍不入
 • 狂戰之怒 心智瘋狂

屬性

 • 力量 16247
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 4186
 • 傷害 4952310
 • 堅韌 80042600
 • 恢復 1687770
 • 111 怒氣
 • 419k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 168.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +954.00 經驗值

最近更新於 2024-4-10 3:22 下午 TST