• 70 Blutdurst
 • 70 Diana
 • 70 Isis
 • 70 Odin
 • 19 Hekate

70(715)級野蠻人 - 專家級模式

Odin

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 撕裂 嗜血殺戮
 • 旋風斬 烈風剪
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 威嚇怒吼 踉蹌之吼
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 戰鬥暴怒 血濺八方

屬性

 • 力量 8859
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 7799
 • 傷害 705707
 • 堅韌 35791100
 • 恢復 923390
 • 100 怒氣
 • 999k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 時動脈流
 • 先行調和
 • 強固護盾
 • 扭轉命運
 • 165.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +178.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 34.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +170.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 干涉
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 94.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +454.00 經驗值

最近更新於 2023-2-22 9:28 下午 TST