• 70 QaQ
 • 70 qaz
 • 29 qzda

70(905)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

QaQ

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 戰鬥暴怒 血濺八方
 • 旋風斬 集血斬
 • 戰吼 頑抗戰吼
 • 忘卻苦痛 刀槍不入
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 撕裂 嗜血殺戮

屬性

 • 力量 10592
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 2794
 • 傷害 1644830
 • 堅韌 11949600
 • 恢復 650602
 • 111 怒氣
 • 319k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 脅迫
 • 衝鋒
 • 守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +602.00 經驗值

最近更新於 2023-1-30 11:32 上午 TST