• 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii

70(1,846)級武僧 - 專家級模式

lohii

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 百烈拳 聚勁擊
 • 颶風轉 疾風震
 • 天地元靈 水之元靈
 • 靈光悟 蔽影沙
 • 瞬影打 迅光衝
 • 明鏡止水 升天奧義

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 7226
 • 智力 77
 • 體能 4952
 • 傷害 1108510
 • 堅韌 19208900
 • 恢復 1618610
 • 250 靈聖
 • 560k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 • 致殘射擊
 • 歇斯底里
 • 穿刺射擊
 • 消失
 • 98.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +426.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-9-17 8:22 下午 TST