• 70 ttt

技能

檢視技能模擬器
 • 蝕魂 怨毒之魂
 • 屍蛛 毒寡婦
 • 召喚殭屍犬 生命連結
 • 魂靈收割 魂魄凋零
 • 靈行術 魂靈漫步
 • 巨屍 巨靈惡屍

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 77
 • 智力 217
 • 體能 147
 • 傷害 8.24
 • 堅韌 22919
 • 恢復 6877
 • 750 法力
 • 15k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 時動脈流
 • 先行調和
 • 焦土之境
 • 扭轉命運
 • 22.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +33.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-2-24 11:55 下午 TST