Przedwieczne popioły

  • Legendarny materiał rzemieślniczy

Materiał uzyskiwany przy pomocy kowala z pierwotnego starożytnego legendarnego oręża i pancerza.

  • Account Bound
  • Maksymalna liczba w stosie: 2000000000