Wymagany poziom:
70

Postura Rolanda

 • Część zestawu: napierśnik
 • 51 - 68
 • Pancerz

  Secondary

  Gniazda (3)

 • Losowa magiczna właściwość: jedna z 3
  • +[416 - 500] do zręczności
  • +[416 - 500] do inteligencji
  • +[416 - 500] do siły
 • +4 losowe magiczne właściwości

 • Dziedzictwo Rolanda

 • Postura Rolanda
 • Pochód Rolanda
 • Chwyt Rolanda
 • Opończa Rolanda
 • Determinacja Rolanda
 • Oblicze Rolanda
 • (2) Zestaw:
  Każde użycie Pchnięcia Tarczą lub Zamaszystego Ataku skraca czas odnowienia twoich Kanonów oraz umiejętności defensywnych o 1 sek.

  (4) Zestaw:
  Zwiększa obrażenia zadawane przez Pchnięcie Tarczą oraz Zamaszysty Atak o 17 500%.

  (6) Zestaw:
  Każde trafienie we wrogów za pomocą Pchnięcia Tarczą lub Zamaszystego Ataku zwiększa na 8 sekund twoją szybkość ataku o 75% oraz redukcję obrażeń o 15%. Efekt kumuluje się maksymalnie 5 razy.

 • Account Bound

„Mój mistrz wierzył, że zbawienie nie zna granic. Byłem dlań duszą, która potrzebowała odkupienia, więc wyciągnął do mnie swą dłoń. Dlatego właśnie z dumą noszę jego imię – imię wielkiego człowieka.” – Rozważania o mym odkupieniu