Wymagany poziom:
1

Prosty sztylet

  • Broń jednoręczna
  • Sztylet
  • 6,0
  • Obrażenia na sekundę
  • 2-6 pkt. obrażeń

    1,50 ataku na sekundę