1756102 zabitych
85063 zabitych elit
788 | 511 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 18. kwi 2022 r. 12:03 CEST

DHress 1 027 zabitych elit 70 baiken 4 092 zabitych elit 70 kaka 144 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Kowal Poziom 12 (normalny) Poziom 12 (hardkor)
Złotnik Poziom 12 (normalny) Poziom 12 (hardkor)
Wieszczka Poziom 12 (normalny) Poziom 12 (hardkor)

Polegli bohaterowie

KulApiCa 30.06.12 49
DoomSayer 03.12.13 16
KilluC 25.06.12 60
KilluD 29.06.12 48
KillUa 02.10.14 70
WilDTuRTlE 01.05.14 70
KilluA 07.06.12 13
KilluB 16.06.12 56
wIldtUrtlE 13.04.14 39
KiLLuA 10.06.14 70