1383439 zabitych
103246 zabitych elit
737 | 1011 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 08. maj 2022 r. 08:26 CEST

再脆也沒你媽脆 183 zabitych elit 70 怎轉也沒你媽快 1 909 zabitych elit 70 騎馬跑也沒你媽快 1 698 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

CcTikane 17.12.17 70
Yukitoki 02.11.14 70
Yukitoki 22.10.14 70
Yukitoki 01.11.14 70
陽太太的妖術裙 03.10.14 70
昭老師 29.10.14 70
Yukitoki 09.10.14 70
Yukitoki 20.10.14 70
Yukitoki 06.10.14 70
Yukitoki 07.10.14 70