• 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii
 • 70 lohii

70(1,846)級武僧 - 專家級模式

lohii

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 百烈拳 聚勁擊
 • 暴風奔襲 電擊力場
 • 天地元靈 火之元靈
 • 救贖真言 迅捷身法
 • 明鏡止水 升天奧義
 • 靈光悟 蔽影沙

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 8511
 • 智力 77
 • 體能 4304
 • 傷害 1972640
 • 堅韌 21841800
 • 恢復 1530630
 • 264 靈聖
 • 543k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 • 致殘射擊
 • 解剖
 • 穿刺射擊
 • 消失
 • 66.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +230.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2021-10-25 3:47 下午 TST