Odblokowywana na poziomie
5

Szkieletowy Mag

Koszt: 40 pkt. esencji.

Wskrzeszasz szkielet, który powstaje z ziemi i atakuje twoich wrogów, zadając w dwóch atakach obrażenia fizyczne równe 400% obrażeń od broni. Czas działania: 6 sek.

Runy umiejętności

Poziom Runa umiejętności

11

Dar Śmierci

Ożywieni magowie pozostawiają po sobie zwłoki gdy zginą lub skończy się czas ich działania.

15

Skażenie

Ożywiasz skażonego maga, który podtrzymuje aurę zepsucia zadającą obrażenia od trucizny równe 100% obrażeń od broni przez czas swojego trwania.

19

Szkieletowy Łucznik

Ożywiasz szkieletowego łucznika, który zadaje obrażenia od zimna równe 400% obrażeń od broni.

Szkieletowi łucznicy zwiększają twoją szybkość ataku o 3% przez 5 sek. za każdym razem, gdy zadadzą obrażenia. Może się kumulować maksymalnie 10 razy.

29

Osobliwość

Pochłania całą esencję wzywając potężnego przywołańca. Zadawane przez niego obrażenia są zwiększone o 3% za każdy pochłonięty punkt esencji.

47

Podtrzymanie Życia

Ożywieni magowie kosztują 10% zdrowia, ale trwają dodatkowe 2 sek.

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.