Poziom Umiejętność

10

Ze Śmierci Życie

Użycie zwłok zapewnia szanse na stworzenie kuli zdrowia.

10

Paliwo Śmierci

Użycie zwłok zwiększa twoją szybkość ruchu o 3% na 5 sek. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 10 razy.

14

Samotna Warta

Zwiększa pancerz o 100%. Wartość ta zostaje zredukowana o 10% za każdego aktywnego sługę.

16

Więzienie z Kości

Istnieje 30% szans, że Włócznia z Kości, Kościane Kolce oraz Kościane Widmo zamkną wrogów w Więzieniu z Kości na 3 sek.

20

Żwawe Żniwa

Zwiększa szybkość ataku Kościanych Kolców, Wyssania Krwi oraz Ponurej Kosy o 15%.

20

Przywódca Ożywieńców

Koszt esencji Rozkazywania Szkieletom oraz czas odnowienia Rozkazywania Golemowi są zmniejszone o 30%.

24

Wydłużona Służba

Wydłuża czas działania Szkieletowego Maga i Ożywionych stronników o 25%.

27

Rigor Mortis

Umiejętności trucizn spowalniają również przeciwników o 30% i zmniejszają ich szybkość ataku o 30% na 5 sek.

30

Przytłaczająca Esencja

Zwiększa maksymalną wartość punktów esencji o 40.

31

Mroczne Żniwa

Podczas korzystania z kosy zyskujesz za każdego zabitego 2% esencji oraz życia.

38

Posiew Przekleństwa

Otrzymujesz 1% premii do obrażeń za każdego wroga pod wpływem jednej z twoich klątw.

40

Wieczna Udręka

Twoje klątwy utrzymują się bez końca i kosztują o 50% mniej esencji.

41

Ostatnia Posługa

Jeśli odniesiesz śmiertelne obrażenia, otrzymasz chwilową niewrażliwość trwającą 4 sek. oraz odzyskasz 10% życia za każdego sługę. Efekt ten może zostać wywołany maksymalnie raz na 60 sek.

45

Potworna Danina

Odzyskujesz równowartość 10% wartości punktów życia za trafienie za każdym razem, gdy twój sługa trafi przeciwnika.

50

Wchłonięcie Życia

Zwiększa twoją regenerację życia o 10% za każdego przeciwnika znajdującego się w promieniu 20 metrów.

55

Ząbkowane Ostrze

Kościane Kolce, Włócznia z Kości oraz Kościane Widmo zadają obrażenia zwiększone o 1% za każde 1,5 metra oddalenia celu od ciebie, maksymalnie do 20% dodatkowych obrażeń.

64

Chaotyczny Reanimator

Twoje sługi korzystają z cierni o wartości 200% twoich obrażeń od cierni.

66

Krew za Krew

Podniesienie kuli zdrowia usuwa koszt zdrowia kolejnego zaklęcia Krwi. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 10 razy.

68

Krew jest Mocą

Kiedy stracisz w sumie 100% twojego maksymalnego życia, czasy odnowienia wszystkich umiejętności zostaną skrócone o 20%. Efekt ten nie może skrócić czasu odnowienia umiejętności więcej niż raz przy każdym użyciu.

70

Tarcza Rathmy

Nie możesz stracić życia przez 4 sek. po użyciu Krainy Umarłych, Armii Umarłych lub Symulakrum. Efekt ten może zostać wywołany maksymalnie raz na 60 sek.