Odblokowywana na poziomie
30

Zdecydowanie

Zwiększa zadawane przez ciebie obrażenia o 4% za każdego wroga w promieniu 12 metrów. Maksymalnie: 20%.

„Tam, gdzie zwykły człowiek biadoli nad przewagą liczebną wrogów, mnich z Iwogrodu modli się o więcej” — Mistrz Wughan

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.