Odblokowywana na poziomie
30

Archont

Czas odnowienia: 120 sek.

Na 20 sek. zmieniasz się w istotę z czystej energii tajemnej. W postaci Archonta wszystkie twoje zdolności zostają zastąpione mocami Archonta, zadawane obrażenia zwiększają się o 30%, a pancerz i odporności zostają zwiększone o 150%.

Każdy przeciwnik zabity w postaci Archonta zwiększa zadawane przez ciebie obrażenia o 6% do końca czasu trwania tego zaklęcia.

Runy umiejętności

Poziom Runa umiejętności

36

Spalenie

Twojej transformacji towarzyszy eksplozja, która zadaje obrażenia od ognia równe 3680% obrażeń od broni wszystkim wrogom w promieniu 15 metrów.

Zdolności Archonta zadają teraz obrażenia od ognia, a nie od mocy tajemnej.

40

Teleportacja

W postaci Archonta możesz korzystać z zaklęcia Teleportacji, którego czas odnowienia wynosi 2 sek.

46

Czysta Moc

Skraca czas odnowienia Archonta do 100 sek.

Zdolności Archonta zadają teraz obrażenia od błyskawic, a nie od mocy tajemnej.

52

Spowolnienie Czasu

Postać Archonta może rzucić Spowolnienie Czasu, które przemieszcza się wraz z tobą; Tajemny Wybuch oraz Tajemne Uderzenie zamrażają wrogów na 1 sek.

Zdolności Archonta zadają teraz obrażenia od zimna, a nie od mocy tajemnej.

60

Wielki Archont

Zwiększa obrażenia zadawane przez wszystkie umiejętności Archonta o 50%.

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.