Odblokowywana na poziomie
27

Zamieć

Moc

Koszt: 40 pkt. mocy tajemnej.

Przywołujesz odłamki lodu, które zadają obrażenia od zimna równe 1075% obrażeń od broni przez 6 sek. przeciwnikom na obszarze o promieniu 12 metrów. Kilkukrotne rzucenie zaklęcia przez tę samą osobę na ten sam obszar nie powoduje zwielokrotnienia efektu.

Runy umiejętności

Poziom Runa umiejętności

35

Nawałnica

Przeciwnicy znajdujący się pod wpływem Zamieci otrzymują obrażenia od błyskawic zwiększone o 15%.

42

Zamrożenie

Istnieje 100% szans na to, że wrogowie schwytani przez Zamieć zostaną zamrożeni na 2,5 sek.

47

Zaśnieżenie

Zmniejsza koszt rzucenia Zamieci do 10 pkt. mocy tajemnej.

54

Apokalipsa

Zwiększa promień działania Zamieci do 30 metrów.

Zamieć zadaje teraz obrażenia od ognia.

60

Nieustępliwa Burza

Wydłuża czas działania Zamieci, która będzie zadawać obrażenia od zimna równe 1810% obrażeń od broni przez 8 sek.

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.