Odblokowywana na poziomie
41

Ostatnia Posługa

Jeśli odniesiesz śmiertelne obrażenia, otrzymasz chwilową niewrażliwość trwającą 4 sek. oraz odzyskasz 10% życia za każdego sługę. Efekt ten może zostać wywołany maksymalnie raz na 60 sek.

„Służąc nam, nasi słudzy służą Równowadze.” - Mówca Śmierci Rahad

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.