Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Niezrównana tarża

  • Rzadki schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać tarczę o 4 właściwościach.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10