Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Niezrównane świetne monarsze rękawice

  • Rzadki schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać rękawice o 5 właściwościach.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10