Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Niezrównana przedziwność

  • Rzadki schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać mojo o 4 właściwościach.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10