Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Niezrównany przebijacz

  • Rzadki schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać kuszę ręczną o 4 właściwościach.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10