Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Osobliwość

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarne źródło czarownika.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10