Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Wojna Umarłych

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarną dwuręczną potężną broń.

  • Account Bound
  • Maksymalna liczba w stosie: 10