Zobacz także

Schematy dla kowala
Poziom Przedmiot

Schemat: Hełm Dowodzenia

  • Legendarny schemat dla kowala

Uczy kowala, jak wykonać legendarny hełm.

  • Maksymalna liczba w stosie: 10